Het verhaal van de Nederlandse natuur

Nederland heeft 21 nationale parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. En ook de bewoners variëren per park: bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën, edelherten, dassen, bevers, otters en zeehonden vinden in de parken hun plek. Kijk hier voor een kort filmpje over de Nationale Parken in Nederland.

 

Natuur om te koesteren

De toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 19 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Er zijn daarnaast ook nog twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en het Grenspark De Zoomkalmhoutse Heide. De natuurgebieden zijn elk aaneengesloten en hebben een oppervlakte van minimaal duizend hectare. Voor het Nederlandse natuurbeleid vormen ze één geheel: het stelsel van Nationale Parken in Nederland. De eigenaren, beheerders en andere betrokkenen van de parken zijn samen verantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur.

 

De nationale parken richten zich op:

 

In 2010 is het Strategisch Meerjarenplan 2011 - 2014 gepubliceerd. In 2013 is het natuurbeleid in Nederland gedecentraliseerd van de Rijksoverheid naar de provincies. Het Rijk blijft wel verantwoordelijk voor de aanwijzing en begrenzing van Nationale Parken. Ook de bescherming en versterking van het merk en het Stelsel van Nationale Parken is nog steeds een rijksverantwoordelijkheid. Budget en organisatie van de Nationale Parken is overgelaten aan de regio. Dit leidt tot een grote diversiteit in organisatie en budget per nationaal park. Sommige provincies hebben de oude overlegorganen herbenoemd en budget beschikbaar gesteld. In andere regio's is de organisatie overgelaten aan beheerders of gemeenten.

 

Bezoekersinformatie

Op de websites van de Nationale Parken vindt u informatie om uw bezoek voor te bereiden, de bereikbaarheid, toegankelijkheid, routes en parkregels. Vele nationale parken hebben een bezoekerscentrum of informatiepunt. De parken organiseren regelmatig activiteiten. Kijk hier voor overzicht van de Nationale Parken

 

Meer weten over de Nationale Parken?

Op deze website vindt u veel informatie over de verschillende nationale parken, het Samenwerkingsverband Nationale Parken en de verschillende betrokken partners.

 

De 21 Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse natuur

Nieuws

19-05-2019
Recordaantal parken doet mee aan de Dag van het Nationaal Park   Een cruise door Weerribben-Wieden, in het donker nachtvlinders spotten in... lees verder
16-05-2019
Woensdag 15 mei startte het Nationale Parkenbureau in samenwerking met NBTC Holland Marketing de campagne Holland National Parks: drie... lees verder
02-05-2019
Geslaagde Klokhuisdag   Bijna 4.000 bezoekers trok de Nationale Parken Klokhuisdag die op 1 mei plaatsvond op Stadslandgoed de Kemphaan in... lees verder