Nationale Landschappen

Naast twintig Nationale Parken kent Nederland ook twintig Nationale Landschappen. Deze landschappen bezitten elk een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen. Samen vertellen ze de historie van het Nederlandse landschap.

 

De Nationale Landschappen worden gekenmerkt door de specifieke samenhang tussen de verschillende onderdelen van het landschap zoals natuur (flora en fauna), reliëf (bijv. beekdalen en terpen), grondgebruik (agrarisch, recreatief, natuur) en bebouwing (bijv. dorpsgezichten en forten). Door het benoemen van Nationale Landschappen wil de overheid het typische Nederlandse landschap behouden. De landschappen dragen bij aan de verwantschap die Nederlanders voelen met ons land. Uitgangspunt is dat de Nationale Landschappen zich sociaal-economisch voldoende kunnen ontwikkelen, terwijl bijzondere kwaliteiten van het gebied worden behouden of versterkt. Daarmee wordt het landschap aantrekkelijk om er te wonen, te ondernemen en te recreëren. De Nationale Landschappen beslaan samen ongeveer 20% van de oppervlakte van Nederland. Er wonen naar schatting 2,5 miljoen mensen.

 

Nieuws

19-05-2019
Recordaantal parken doet mee aan de Dag van het Nationaal Park   Een cruise door Weerribben-Wieden, in het donker nachtvlinders spotten in... lees verder
16-05-2019
Woensdag 15 mei startte het Nationale Parkenbureau in samenwerking met NBTC Holland Marketing de campagne Holland National Parks: drie... lees verder
02-05-2019
Geslaagde Klokhuisdag   Bijna 4.000 bezoekers trok de Nationale Parken Klokhuisdag die op 1 mei plaatsvond op Stadslandgoed de Kemphaan in... lees verder