Natuurbehoud

In Nederland is in het verleden veel natuur verloren gegaan. De grote bevolkingsdichtheid heeft zijn tol geëist en natuurgebieden werden opgeofferd aan landbouw, woningen, wegen en industrie. In 1969 heeft Nederland zich aangesloten bij de overeenkomst van de IUCN (World Conservation Union) om belangrijke ecosystemen te beschermen, onder andere door de instelling van Nationale Parken (download het bestand instelling Nationale Parken). Het beschermingsniveau van de parken wordt in Nederland bepaald door de geldende wet- en regelgeving voor het gebied (onder andere Vogel of Habitatrichtlijn). De status 'Nationaal Park' is te beschouwen als een 'Michelin-ster' voor een mooi en goed bezoekbaar natuurgebied.

 

Kwaliteitsverbetering

Hoewel in de afgelopen jaren veel is gerealiseerd op het gebied van natuurbeheer en natuurontwikkeling, recreatie, voorlichting en educatie in de Nationale Parken, zijn er nog grote inspanningen nodig om de kwaliteit van de nationale parken te versterken en voor de toekomst veilig te stellen en de nationale parken kwalitatief blijvend te laten uitstijgen boven de rest van de Ecologische Hoofdstructuur. De samenwerkingspartners van de nationale parken hebben begin 2008 een manifest opgesteld waarin een lijst met noodzakelijke investeringen voor de nationale parken is opgenomen.

Nieuws

19-05-2019
Recordaantal parken doet mee aan de Dag van het Nationaal Park   Een cruise door Weerribben-Wieden, in het donker nachtvlinders spotten in... lees verder
16-05-2019
Woensdag 15 mei startte het Nationale Parkenbureau in samenwerking met NBTC Holland Marketing de campagne Holland National Parks: drie... lees verder
02-05-2019
Geslaagde Klokhuisdag   Bijna 4.000 bezoekers trok de Nationale Parken Klokhuisdag die op 1 mei plaatsvond op Stadslandgoed de Kemphaan in... lees verder