Bestuur Stichting SNP

Het Algemeen Bestuur van de Stichting SNP bestaat uit de vertegenwoordigers (voorzitters van de Overlegorganen of andere bestuursvorm) van de nationale parken. Een Nationaal Park kan in plaats van de voorzitter ook een ander lid aanwijzen als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur.

 

De door de minister ingestelde parken hadden een eigen Overlegorgaan. Sinds 2013 is er diversiteit in de bestuursvormen ontstaan. De bestuursvormen bestaan uit vertegenwoordigers van publiekrechtelijke instanties (zoals gemeenten, waterschappen en provincies) en privaatrechtelijke instanties (zoals grondeigenaren en terreinbeheerders). Soms zijn ook belangengroepen in het bestuur vertegenwoordigd. De voorzitter van een Overlegorgaan was onafhankelijk en werd tot 2013 benoemd door de minister van EZ (voorheen LNV).

 

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting SNP wordt gekozen uit en door het Algemeen Bestuur en bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het huidige Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 

  • Voorzitter: Dhr. H. Oosterveld (voorzitter Nationaal Beek en Esdorpenlandschap Drentsche Aa)
  • Penningmeester: vacature
  • Lid: dhr. S. Kramer (voorzitter Nationaal Park Oosterschelde)
  • Lid: Mw. J. Caalders (Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug)

 

Nieuws

19-05-2019
Recordaantal parken doet mee aan de Dag van het Nationaal Park   Een cruise door Weerribben-Wieden, in het donker nachtvlinders spotten in... lees verder
16-05-2019
Woensdag 15 mei startte het Nationale Parkenbureau in samenwerking met NBTC Holland Marketing de campagne Holland National Parks: drie... lees verder
02-05-2019
Geslaagde Klokhuisdag   Bijna 4.000 bezoekers trok de Nationale Parken Klokhuisdag die op 1 mei plaatsvond op Stadslandgoed de Kemphaan in... lees verder