Publicaties

 

Bidbooks

 

Tot 15 september j.l. konden inititatiefnemers zich inschrijven voor deelname aan de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Daarvoor moest een plan -een bidbook- worden ingediend dat aan de hand van een aantal criteria aangeeft hoe het gebied zou kunnen uitgroeien tot Nationaal Park van (inter)nationale allure. Een vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven bekijkt welke inzendingen voldoen aan de criteria. Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam legt de plannen daarna voor aan het Nederlandse publiek.
Hieronder treft u de ingediende bidbooks aan:

Bidbook De Friese Wijlanden

Bidbook Nationaal Park Zuid-Kennemerland/regio Haarlem

Bidbook Weerribben-Wieden

Bidbook Dwingelderveld Drents-Friese Wold

GrensparkLimburg, hoogtepunt van Nederland

Bidbook van Gogh Nationaal Park

Ambitieboek NL Delta Biesbosch-Haringvliet

Bidbook Waddengebied en hier de tekst van het bidbook

Bidbook Nationaal Park Oosterschelde

 

 

 

Het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) heeft diverse publicaties uitgebracht die u (veelal) kunt downloaden of aanvragen bij het Bureau SNP.


Fotojaarverslag 2014 Educatie & Communicatie 18 Nationale Parken

Hier vindt u het fotojaarverslag 2014 van het IVN.

 

Jaarverslag 2013 Samenwerkingsverband Nationale Parken

Hier vindt u het jaarverslag 2013 van het SNP

 

Aanpassing Regeling aanwijzing Nationale Parken

Na de decentralisatie Natuur van het Rijk naar de provincies, is de regeling aanwijzing Nationale Parken overeenkomstig de gewijzigde bevoegdheden aangepast. De regeling (gepubliceerd in december 2012) kunt u hier downloaden.
Een aanvulling op de regeling heeft plaatsgehad in oktober 2013. De aanvulling houdt in de uitbreiding van Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug.

 

Verslag symposium Nationale Parken en Nationale Landschappen

Op 13 juni 2012 zochten ca honderd vertegenwoordigers van de Nationale Parken, de Nationale Landschappen en Nationaal Groenfonds samen met bestuurders en terreineigenaren op de hei bij Radio Kootwijk naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen de Nationale Parken en Nationale Landschappen in Nederland de krachten bundelen en hun economische waarde verzilveren zonder de individuele kwaliteiten aan te tasten.
Zie verder het verslag van deze bijeenkomst.

 

Resultaten van het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls Nationale Parken

Eind november 2011 is de SNP-brochure Resultaten van het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls gepubliceerd. Deze brochure bevat beschrijvingen van succesvolle projecten in vijf nationale parken. Brochure

 

ANWB Wandelatlas Nationale Parken

De ANWB heeft een prachtige wandelgids nationale parken uitgebracht. Ieder nationaal park is in kaart gebracht op schaal 1:25.000 en de kaart van ieder park is opgedeeld in deelkaarten. De kaarten zijn uitneembaar en makkelijk in bijgeleverde plastic hoes mee te nemen. De uitgestippelde wandelingen bieden een uitstekende mogelijkheid om de bijzondere natuur van de nationale parken al wandelend te beleven.
De ANWB Wandelgids Nationale Parken is te bestellen via de boekhandel en ANWB winkels (ISBN978-90-18-03275-3)

 

Stappenplan sponsoring nationale parken

In opdracht van het Samenwerkingsverband Nationale Parken heeft het Kenniscentrum Recreatie een document opgesteld over sponsoring van de nationale parken. De uitkomsten van de SNP-Workshop van 19 mei 2011 en het vooronderzoek zijn door Kenniscentrum Recreatie in het document verwerkt. Het stappenplan moet de nationale parken helpen bij het aangaan van sponsoraktiviteiten. De aandachtspunten, tips en vragen geven in dit document inzicht in de kansrijkheid van sponsoring. Het document is bij het secretariaat van het SNP opvraagbaar.

 

Waardevolle natuur verdient geld

In januari 2011 is de publicatie verschenen "Waardevolle natuur verdient eigen geld, werving van private inkomsten door de nationale parken.
Zie brochure

 

SNP-flyer

Om de bekendheid van de Nationale Parken onder de Nederlandse bevolking te vergroten is de SNP-flyer in januari 2011 gepubliceerd.
Document SNP-flyer

 

SNP-Strategisch Meerjarenplan 2011-2014

In de afgelopen vijf jaren is de samenwerking met en tussen de parken aanmerkelijk versterkt. Dat heeft een basis gelegd waarop veel activiteiten in gang gezet konden worden en zijn bereikt. Op basis hiervan is het tweede Strategisch Meerjarenplan van het Samenwerkingsverband Nationale Parken voor de periode 2011 - 2014 opgesteld.
Document SNP-Strategisch Meerjarenplan 2011-2014

 

Rapport Nulmeting Bekendheid Nationale Parken

Het Kenniscentrum Recreatie heeft in opdracht van SNP een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van de Nederlandse nationale parken.
Zie document Nulmeting Bekendheid Nationale Parken

 

Brochure Nationale Parken in Nederland

De brochure Nationale Parken in Nederland, ontdek de twintig visitekaartjes van de Nederlandse natuur, is in januari 2010 gepubliceerd.
Zie publicatie Nationale Parken in Nederland
De brochure is in het Engels in augustus 2010 gepubliceerd. Zie publicatie National Parks in the Netherlands
De Duitse versie is alleen te lezen en te downloaden van de SNP website Zie publicatie Nationalparks in den Niederlanden

 

Nationale Landschappen en Nationale Parken

De ANWB heeft in samenwerking met o.a. het SNP het boek Nationale Landschappen en Parken, Nederland op z'n mooist in 2009 uitgebracht. Dit boek is een ode aan het Nederlandse natuur, een lofzang over hoe mooi ons land nog is. Aan de hand van veertig reportages en honderden prachtige foto's kun je thuis genieten en nodigt dit boek uit om daadwerkelijk de bijzondere natuur in Nederland te ontdekken. Het boek is te bestellen in boekwinkel en ANWB winkels (ISBN978-90-18-02943-2)

 

NP-Magazine

Het NP-magazine werd tussen september 2009 en november 2012 verspreid onder politici, bestuurders, beleidsadviseurs en partners van het Samenwerkingsverband Nationale Parken. Het magazine verscheen 4 maal per jaar. Oude nummers zijn tegen onkostenvergoeding nog op te vragen bij de secretaris.

 

Onderzoek Perspectieven voor Nationale Parken

Het juridisch en bestuurskundig onderzoeksbureau Pro Facto heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie, werkwijze en het functioneren van de Overlegorganen van de nationale parken. Zie document Onderzoek Pro Facto, september 2009.

 

Ontstaansgeschiedenis Nationale Parken

Dit is een brochure over de ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling van de Nationale Parken. U kunt de folder downloaden of bestellen zolang de voorraad strekt bij het Bureau SNP. Deze brochure is alleen in het Nederlands beschikbaar.

 

Manifest Natuurkwaliteitsimpuls

In 2008 heeft het Samenwerkingsverband Nationale Parken samen met haar partners een manifest Natuurkwaliteitsimpuls opgesteld met een lijst van noodzakelijke investeringen.

 

Jaarverslagen Samenwerkingsverband Nationale Parken

De jaarverslagen van 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 zijn te downloaden:

Zie jaarverslag van 2006 , jaarverslag van 2007, jaarverslag van 2008, en jaarverslag van 2009 en jaarverslag 2010. De jaarverslagen zijn ook te bestellen bij Bureau SNP (zolang de voorraad strekt). Het jaarverslag 2011 is te vinden op: http://issuu.com/bladendokter/docs/jaarverslag_snp_2011 en te downloaden op SNP-jaarverslag 2011
Het jaarverslag SNP 2012 is te vinden op: http://issuu.com/bladendokter/docs/jaarverslag_snp_2012 en te downloaden op: SNP jaarverslag 2012.

Nieuws

19-05-2019
Recordaantal parken doet mee aan de Dag van het Nationaal Park   Een cruise door Weerribben-Wieden, in het donker nachtvlinders spotten in... lees verder
16-05-2019
Woensdag 15 mei startte het Nationale Parkenbureau in samenwerking met NBTC Holland Marketing de campagne Holland National Parks: drie... lees verder
02-05-2019
Geslaagde Klokhuisdag   Bijna 4.000 bezoekers trok de Nationale Parken Klokhuisdag die op 1 mei plaatsvond op Stadslandgoed de Kemphaan in... lees verder