NP Schiermonnikoog

meer info

Schiermonnikoog is één van de meest wilde plekken van Nederland. Het eiland is gevormd door sterke zeestromen, straffe winden en stuivend zand. Nog altijd is de natuur op Schiermonnikoog voortdurend in beweging.   Het eiland kent veel verschillende landschappen op een klein oppervlak: van het wad tot de duinen en van het bos tot de Westerplas. Daarom komen er komen ontzettend...

NP Lauwersmeer

meer info

In vroegere tijden stroomden zoet en zout water in elkaar over in de Lauwerszee. Angst voor overstromingen leidde in 1969 tot de bouw van een dam. Op de vroegere zeebodem ontstond een prachtig nieuw landschap, een echt vogelparadijs. De natuur in het Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park.   www.np-lauwersmeer.nl

NP Duinen van Texel

meer info

Deze parel van de Nederlandse natuur bestaat uit het westelijk deel van Texel, van het zuidpuntje bij De Hors tot de noordpunt bij de vuurtoren. Een afwisselend landschap met natte duinvalleien en droge duinen, bossen, heidevelden en unieke kwelders bij De Slufter. Geniet van natuurexcursies met de boswachter en bekijk de lepelaars, meeuwen op hun nest, zeldzame planten of roofvogels op jacht....

NP De Alde Feanen

meer info

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het bijna 2.300 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in Nationaal Park De Alde Feanen circa 450...

Drentsche Aa

meer info

Nergens in Nederland vind je een beek als de Drentsche Aa. Kronkelend haar weg zoekend door het landschap, zoals zij dat al eeuwen en eeuwen gedaan heeft. In dit uitzonderlijk gaaf gebleven landschap creëerden boeren gedurende duizenden jaren een grote rijkdom aan natuur.   Maatwerk voor de Drentsche Aa Het Drentsche Aa gebied stond regelmatig op de lijst als potentieel Nationaal...

NP Drents-Friese Wold

meer info

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland, ligt een bijzonder gebied. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. In 2000 werd ruim 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden aangewezen als Nationaal Park. Het Drents-Friese Wold behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa en is daarom...

NP Dwingelderveld

meer info

In Zuidwest-Drenthe ligt een bijzonder natuurgebied: Nationaal Park Dwingelderveld. In Nationale Parken staan beheer en ontwikkeling van de natuur centraal. De beheerders van het Dwingelderveld - Staatsbosbeheer,Natuurmonumenten en particulieren - zorgen dat bossen, heidevelden en vennen in goede conditie blijven. Op fiets- en wandelpaden, ATB- en ruiterroutes, evenals twee gehandicaptenpaden...

NP Weerribben-Wieden

meer info

Je ziet er alle schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos. Oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijftillen, rietlanden en voedselarm grasland. Typische moerasbewoners zoals vogels, vissen, zoogdieren, reptielen en insecten, vinden een plek in de gevarieerde begroeiing en de bijzondere plantenwereld.   www.np-weerribbenwieden.nl

NP Zuid-Kennemerland

meer info

In het uitgestrekte bos- en duingebied tussen IJmuiden, Haarlem en Zandvoort leven meer dan honderd vogelsoorten, herten, reeën, konijnen, vlinders, maar ook koniks (wilde paarden), shetlandpony’s en Schotse hooglanders. Ook begraast de enige Nederlandse kudde wisenten, de Europese bizon, een deel van het 3800 hectare grote Nationaal Park.   www.np-zuidkennemerland.nl

NP De Sallandse Heuvelrug

meer info

Een gebied met on-Nederlandse vergezichten over grote golvende heidevelden en uitgestrekte bossen. De Sallandse Heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten. In een ver verleden vormden schuivend ijs, smeltend water en stuivend zand het landschap. Ook de mens heeft er zijn sporen nagelaten, waarvan de oudste dateren van vijfduizend jaar geleden.   De huidige aanblik van het gebied is vooral...

NP De Hoge Veluwe

meer info

Nationaal Park De Hoge Veluwe is een nationaal park in de provincie Gelderland. Het park is tegenwoordig ongeveer 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Het park is in 1935 ontstaan.   In Nationaal Park De Hoge Veluwe is ruimte ingeruimd voor cultuurhistorische elementen, architectuur en beeldende kunst....

NP Veluwezoom

meer info

Geniet van Nationaal Park Veluwezoom, ruim 5100 hectare bos, heide, zandverstuivingen en statige landgoederen ten oosten van Arnhem. Sinds de eerste aankoop in 1911 is Veluwezoom uitgegroeid tot een eldorado voor wandelliefhebbers; er zijn verschillende wandelroutes uitgezet. Ook een etappe van deLAW Dwars door Gelderland loopt door Nationaal Park Veluwezoom.   Bezoek de website van NP...

NP Utrechtse Heuvelrug

meer info

De Utrechtse Heuvelrug loopt als een hoge zandrug van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. De stuwwal met zijn bossen en heidevelden rijst op uit het vlakke agrarische landschap. Het zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug is aangewezen als Nationaal Park (ca. 10.000 ha). Naast de stuwwal horen ook de uiterwaarden van Amerongen bij het Nationaal Park. Het is een gebied...

NP De Biesbosch

meer info

Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je er veel wilgenvloedbossen en kreken vindt. Bij het zien van de ruige en hoog opgaande wilgenbossen vergeet je dat je in Nederland bent! Lees hieronder meer over de geschiedenis, natuur, het landschap en de ontwikkeling van dit gebied. Ontdek welke...

NP Oosterschelde

meer info

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water.   Door het getij is het landschap altijd anders. Bij eb zie je de platen en slikken, bij vloed is het een spel van wind en water. Onder water een prachtig kleurige wereld. Achter de dijken herinneringen aan het leven van de Zeeuwen met de zee in de vorm...

NP De Loonse en Drunense Duinen

meer info

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen wordt ook wel eens de Brabantse sahara genoemd! Je vindt hier grote zandvlaktes, heide en bossen.   Door de poolwinden in de laatste ijstijd ontstonden in Brabant veel dikke pakketten zand. Het huidige natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen ligt op zo’n hoge zandrug en hier vind je één van de meest uitgestrekte...

NP De Maasduinen

meer info

In Nationaal Park De Maasduinen vindt u de langste rivierduinengordel van Nederland, ontstaan door water, wind en mens.   In het noordoosten van Limburg vindt u tussen de Maas en de Duitse grens, Nationaal Park De Maasduinen. Dit 4500 hectare grote natuurgebied kent prachtige landschappen met veel bijzondere planten en dieren. De diverse paden en routes laten u kennismaken met de duinen...

Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide

meer info

Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide is een Nationaal Park op de grens van de Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Antwerpen, Het grensoverschrijdende nationaal park is ingesteld in 2001 en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 37,5 km².   Het grenspark is een afwisselend gebied met bos, heide, stuifduinen en een groot aantal vennen. De verscheidenheid in...

De Groote Peel

meer info

Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied waar vroeger turf is gestoken. Tegenwoordig is het een vogelrijk natuurgebied dat bij uitstek geschikt is om wandelend te beleven.   Het gebied is ruim 1400 hectare groot en wordt niet doorsneden door autowegen, hoogspanningsleidingen of andere ontsierende infrastructurele werken. Dat is best zeldzaam in Nederland! Nationaal Park De...

NP De Meinweg

meer info

De Meinweg is een uniek terrassenlandschap, met steile overgangen tussen de terrassen. Geologisch gezien is dit voor Nederland uiterst bijzonder. De terrassen zijn in de loop van tienduizenden jaren ontstaan door inschuringen van De Maas en verschuivingen in de aardkorst langs de drie breuklijnen die door het gebied lopen. Één van deze breuklijnen is de bekende Peelrandbreuk....


NP Nieuw Land

 

Bij Almere en Lelystad, op een vleugelslag van Amsterdam, ligt een groot en verrassend natuurgebied: Nationaal Park Nieuw Land. Door mensenhanden gemaakt land dat nog volop in ontwikkeling is. Een gevarieerd, waterrijk landschap waar jonge deltanatuur de ruimte krijgt. Een gebied bovendien waar bijzondere vogelsoorten zich thuis voelen en uit Nederland verdwenen soorten zijn teruggekeerd. Ieder bezoek is er anders, maar altijd is het een belevenis. Meer info....