Publicaties

Het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) heeft diverse publicaties uitgebracht die u (veelal) kunt downloaden of aanvragen bij het Bureau SNP.

Verslag symposium Nationale Parken en Nationale Landschappen

Op 13 juni 2012 zochten ca honderd vertegenwoordigers van de Nationale Parken, de Nationale Landschappen en Nationaal Groenfonds samen met bestuurders en terreineigenaren op de hei bij Radio Kootwijk naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen de Nationale Parken en Nationale Landschappen in Nederland de krachten bundelen en hun economische waarde verzilveren zonder de individuele kwaliteiten aan te tasten.
Zie verder het verslag van deze bijeenkomst. 

Resultaten van het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls Nationale Parken 

Eind november 2011 is de SNP-brochure Resultaten van het Manifest Natuurkwaliteitsimpuls gepubliceerd. Deze brochure bevat beschrijvingen van succesvolle projecten in vijf nationale parken. Brochure

ANWB Wandelatlas Nationale Parken

De ANWB heeft een prachtige wandelgids nationale parken uitgebracht. Ieder nationaal park is in kaart gebracht op schaal 1:25.000 en de kaart van ieder park is opgedeeld in deelkaarten. De kaarten zijn uitneembaar en makkelijk in bijgeleverde plastic hoes mee te nemen. De uitgestippelde wandelingen bieden een uitstekende mogelijkheid om de bijzondere natuur van de nationale parken al wandelend te beleven. 
De ANWB Wandelgids Nationale Parken is te bestellen via de boekhandel en ANWB winkels (ISBN978-90-18-03275-3)

Stappenplan sponsoring nationale parken

In opdracht van het Samenwerkingsverband Nationale Parken heeft het Kenniscentrum Recreatie een document opgesteld over sponsoring van de nationale parken. De uitkomsten van de SNP-Workshop van 19 mei 2011 en het vooronderzoek zijn  door Kenniscentrum  Recreatie in het document verwerkt. Het stappenplan moet de nationale parken helpen bij het aangaan van sponsoraktiviteiten. De aandachtspunten, tips en vragen geven in dit document inzicht in de kansrijkheid van sponsoring.
Het document is bij het secretariaat van het SNP opvraagbaar.  

Waardevolle natuur verdient geld

In januari 2011 is de publicatie verschenen "Waardevolle natuur verdient eigen geld, werving van private inkomsten door de nationale parken.
Zie brochure

SNP-flyer

Om de bekendheid van de Nationale Parken onder de Nederlandse bevolking te vergroten is de SNP-flyer in januari 2011 gepubliceerd.
Document SNP-flyer

SNP-Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 

In de afgelopen vijf jaren is de samenwerking met en tussen de parken aanmerkelijk versterkt. Dat heeft een basis gelegd waarop veel activiteiten in gang gezet konden worden en zijn bereikt. Op basis hiervan is het tweede Strategisch Meerjarenplan van het Samenwerkingsverband Nationale Parken voor de periode 2011 - 2014 opgesteld.
Document SNP-Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 

Rapport Nulmeting Bekendheid Nationale Parken

Het Kenniscentrum Recreatie heeft in opdracht van SNP een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van de Nederlandse nationale parken.
Zie document Nulmeting Bekendheid Nationale Parken

Brochure Nationale Parken in Nederland

De nieuwe brochure Nationale Parken in Nederland, ontdek de twintig visitekaartjes van de Nederlandse natuur, is in januari 2010 gepubliceerd.
Zie publicatie Nationale Parken in Nederland
De brochure is in het Engels in augustus 2010 gepubliceerd. Zie publicatie  National Parks in the Netherlands
De Duitse versie is alleen te lezen en te downloaden van de SNP website Zie publicatie Nationalparks in den Niederlanden

Nationale Landschappen en Nationale Parken 

De ANWB heeft in samenwerking met o.a. het SNP het boek Nationale Landschappen en Parken, Nederland op z'n mooist in 2009 uitgebracht.
Dit boek is een ode aan het Nederlandse natuur, een lofzang over hoe mooi ons land nog is. Aan de hand van veertig reportages en honderden prachtige foto's kun je thuis genieten en nodigt dit boek uit om daadwerkelijk de bijzondere natuur in Nederland te ontdekken
Boek is te bestellen in boekwinkel en ANWB winkels (ISBN978-90-18-02943-2)

NP-Magazine

Het NP-magazine wordt verspreid onder politici, bestuurders, beleidsadviseurs en partners van het Samenwerkingsverband Nationale Parken. Het magazine verschijnt 4 maal per jaar.  Vanaf september 2009 zijn de volgende nummers gepubliceerd. De publicaties zijn via de SNP winkel te bestellen

Zie document NP-magazine nr 1 September 2009
Zie document NP-magazine nr 2 December 2009
Zie document NP-magazine nr 3 Maart 2010
Zie document NP-magazine nr 4 Juni 2010
Zie document NP-magazine nr 5 September 2010
Zie document NP-magazine nr 6 December 2010
Zie document NP-magazine nr 7 Maart 2011
Zie document NP-magazine nr 8 Juni 2011
Zie document NP-magazine nr 9 September 2011
Zie document NP-magazine nr 10 December 2011

Speciale editie NP-magazine, mei 2012 Deze uitgave is voor 5,- te koop via SNP Winkel.

Zie document NP-magazine nr 11 november 2012

Speciale editie NP-magazine, november 2013. Deze uitgave is voor 5,- te koop via SNP winkel

Onderzoek Perspectieven voor Nationale Parken

Het juridisch en bestuurskundig onderzoeksbureau Pro Facto heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie, werkwijze en het functioneren van de Overlegorganen van de nationale parken.
Zie document Onderzoek Pro Facto, september 2009.

Strategisch Meerjarenplan 2007-2010

Het Strategisch Meerjarenplan 2007-2010 is te bestellen bij het Bureau SNP (zolang de voorraad strekt) of down te loaden

Ontstaansgeschiedenis Nationale Parken

Dit is een brochure over de ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling van de Nationale Parken. U kunt de folder downloaden of bestellen zolang de voorraad strekt bij het Bureau SNP.  Deze brochure is alleen in het Nederlands beschikbaar.

Manifest Natuurkwaliteitsimpuls

In 2008 heeft het Samenwerkingsverband Nationale Parken samen met haar partners een manifest Natuurkwaliteitsimpuls opgesteld met een lijst van noodzakelijke investeringen.

Jaarverslagen Samenwerkingsverband Nationale Parken

De jaarverslagen van 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 zijn te downloaden. Zie  jaarverslag van 2006 , jaarverslag van 2007, jaarverslag van 2008, en jaarverslag van 2009 en jaarverslag 2010. De jaarverslagen zijn ook te bestellen bij Bureau SNP (zolang de voorraad strekt).

Het jaarverslag 2011 is te vinden op: http://issuu.com/bladendokter/docs/jaarverslag_snp_2011  en te downloaden op SNP-jaarverslag 2011
Het jaarverslag SNP 2012 is te vinden op: http://issuu.com/bladendokter/docs/jaarverslag_snp_2012 en te downloaden op: SNP jaarverslag 2012

Nationale parken van Nederland (boek)

Een recente uitgave (2008) van Stichting SNP en Kosmos Uitgevers over de twintig Nationale Parken in Nederland. Te bestellen via de boekhandel. Het boek is geschreven door Michiel Roscam Abbing (ISBN 9789021535128).

 

Posters 'Ontdek de Nederlandse Nationale Parken'

Er zijn drie verschillende uitvoeringen van de poster 'Ontdek de Nederlandse Nationale Parken' beschikbaar namelijk: met dieren/vogels, planten en landschappen. De posters zijn - zolang de voorraad strekt -te bestellen bij Bureau SNP.

 

Ontdekkaarten

De Ontdekkaarten bieden bezoekers van de Nationale Parken in Nederland een overzicht van kijk-, doe- en beleefactiviteiten in de parken. Op de achterkant staat steeds een overzichtskaart van de Nationale Parken in Nederland met grappige tekeningen en informatie over biodiversiteit, het jaarthema in 2007 van de Nationale Parken. Ze worden verkocht bij de bezoekerscentra en andere informatiepunten.

   

 

 

 

afdrukken