Het verhaal van de Nederlandse natuur

Nederland heeft twintig nationale parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. En ook de bewoners variëren per park: bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën, edelherten, dassen, bevers, otters en zeehonden vinden in de parken hun plek.

Natuur om te koesteren
De toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 17 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Er zijn daarnaast ook nog twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en het Grenspark De Zoomkalmhoutse Heide. De natuurgebieden zijn elk aaneengesloten en hebben een oppervlakte van minimaal duizend hectare. Voor het Nederlandse natuurbeleid vormen ze één geheel: het stelsel van Nationale Parken in Nederland. De eigenaren, beheerders en andere betrokkenen van de parken zijn samen verantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur.

De nationale parken richten zich op:
- Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap
- Natuurgerichte recreatie
- Educatie en voorlichting
- Onderzoek.

In 2010 is het Strategisch Meerjarenplan 2011 - 2014 gepubliceerd. In 2013 is het natuurbeleid in Nederland gedecentraliseerd van de Rijksoverheid naar de provincies. Het Rijk blijft wel verantwoordelijk voor de aanwijzing en begrenzing van Nationale Parken. Ook de bescherming en versterking van het merk en het Stelsel van Nationale Parken is nog steeds een rijksverantwoordelijkheid.  Budget en organisatie van de Nationale Parken is overgelaten aan de regio. Dit leidt tot een grote diversiteit in organisatie en budget per nationaal park. Sommige provincies hebben de oude overlegorganen herbenoemgd en budget beschikbaar gesteld. In andere regio's is de organisatie overgelaten aan beheerders of gemeenten.

Bezoekersinformatie
Op de websites van de nationale parken vindt u informatie om uw bezoek voor te bereiden, de bereikbaarheid, toegankelijkheid, routes en parkregels. Vele nationale parken hebben een bezoekerscentrum of informatiepunt. De parken organiseren regelmatig activiteiten. Kijk hiervoor op de  websites van de nationale parken.

Meer weten? Bekijk ook de introductiefilm van de Nationale Parken!
Op deze website vindt u veel informatie over de verschillende nationale parken, het Samenwerkingsverband Nationale Parken en de verschillende betrokken partners. De introductiefilm van de nationale parken kunt u hier bekijken.

De 20 Nationale Parken vertellen het verhaal
van de Nederlandse natuur

afdrukken