Het verhaal van de Nederlandse natuur

Nederland heeft twintig nationale parken. Samen vertellen zij het verhaal van de Nederlandse natuur. In de parken zijn alle bijzonderheden van de Nederlandse natuur terug te vinden: duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen. En ook de bewoners variëren per park: bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën, edelherten, dassen, bevers, otters en zeehonden vinden in de parken hun plek.

Natuur om te koesteren
De toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft 17 bijzondere natuurgebieden in Nederland aangewezen als nationaal park. Er zijn daarnaast ook nog twee private nationale parken (NP De Hoge Veluwe en NP Veluwezoom) en het Grenspark De Zoomkalmhoutse Heide. De natuurgebieden zijn elk aaneengesloten en hebben een oppervlakte van minimaal duizend hectare. Voor het Nederlandse natuurbeleid vormen ze één geheel: het stelsel van Nationale Parken in Nederland. De eigenaren, beheerders en andere betrokkenen van de parken zijn samen verantwoordelijk voor de bescherming en ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur.

De nationale parken richten zich op:
- Bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap
- Natuurgerichte recreatie
- Educatie en voorlichting
- Onderzoek.

In het Strategisch Meerjarenplan 2007-2010 van het Samenwerkingsverband wordt geschetst op welke in de komende jaren een belangrijke kwaliteitsimpuls kan worden gegeven aan de nationale parken. Begin 2008 is hierop met de samenwerkingspartners een Manifest Natuurkwaliteitsimpuls opgesteld waarin een lijst met noodzakelijke investeringen voor de nationale parken is opgenomen. In 2010 is het Strategisch Meerjarenplan 2011 - 2014 gepubliceerd (zie ook publicaties).

Bezoekersinformatie
Op de websites van de nationale parken vindt u informatie om uw bezoek voor te bereiden, de bereikbaarheid, toegankelijkheid, routes en parkregels. Vele nationale parken hebben een bezoekerscentrum of informatiepunt. De parken organiseren regelmatig activiteiten. Kijk hiervoor op de  websites van de nationale parken.

Meer weten? Bekijk ook de introductiefilm van de Nationale Parken!
Op deze website vindt u veel informatie over de verschillende nationale parken, het Samenwerkingsverband Nationale Parken en de verschillende betrokken partners. De introductiefilm van de nationale parken kunt u hier bekijken.

De 20 Nationale Parken vertellen het verhaal
van de Nederlandse natuur

afdrukken